Zarządzanie jakością

Drukuj

Celem firmy Aflofarm Farmacja Polska jest utrzymanie zadowolenia i zaufania naszych Klientów. Dlatego kładziemy duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.  Bierzemy pełną odpowiedzialność za spełnianie wymagań prawa polskiego, jak również sprawdzonych i powszechnie stosowanych światowych standardów  (ISO, GMP, EMEA). Potwierdzeniem tego są certyfikaty, które co roku przyznawane są nam przez międzynarodowe jednostki:

Nad wspólnym sukcesem w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz w działaniach proekologicznych nieustannie pracują wszyscy Pracownicy.

Stale podnosimy kwalifikacje personelu, poprzez ciągłe szkolenia oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy.

Krytycznie podchodzimy do naszych zadań, w związku z czym wprowadziliśmy drobiazgowy system wewnętrznych kontroli (auditów) wyrobów i wydziałów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem.

Nieustannie doskonalimy współpracę z dostawcami i odbiorcami aby zapewnić najlepszy standard naszych produktów.

Aby rozwijać jakość i bezpieczeństwo produktów jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami krajowymi: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Epidemiologicznym, Państwową Inspekcją Pracy, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polską Izbą Przemysłu Farmaceutycznego oraz z międzynarodowymi: TUV Nord, International Society for Pharmaceutical Engineering.

Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z niezwykle restrykcyjnymi wymaganiami Prawa Farmaceutycznego, zaaprobowanymi przez Inspekcję Farmaceutyczną. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych, na światowej klasy urządzeniach, w kontrolowanych warunkach higienicznych, dbamy aby każde opakowanie spełniało rygorystyczne wymagania jakościowe.

Gwarantujemy, że każdy Wyrób Medyczny jest bezpieczny dla użytkownika, każdy Suplement Diety zawiera tylko najwyższej jakości składniki, a skuteczność każdego Produktu Leczniczego potwierdzona jest odpowiednimi badaniami.

Niebagatelne znaczenie ma dla nas i naszych pracowników bezpieczeństwo pracy. Nie mogliśmy zatem poprzestać na spełnieniu wymagań Prawa Pracy lecz wprowadziliśmy skuteczne i nowoczesne rozwiązania. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, daje nam doskonałe narzędzia do lepszej analizy zagrożeń przy pracy oraz zapobieganiu wypadkom czy chorobom zawodowym. Nasze starania zostały uznane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który przyznał nam Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, ostatnio na lata 2010-2011.

Nie pozostajemy obojętni wobec środowiska naturalnego. Dlatego w trosce o przyszłość naszą i naszego otoczenia przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązania w oparciu o światowej klasy System Zarządzania Środowiskiem. Nieustanne monitorowanie oddziaływania Firmy na środowisko oraz racjonalna gospodarka surowcami i odpadami zapewnia optymalne funkcjonowanie Firmy w scenerii zmieniającego się ekosystemu.

Wszystkie te działania podejmujemy w trosce o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie Pracowników i firm współpracujących oraz zaspokojenie potrzeb naszych Klientów.

Aflofarm dba o wysoką jakość swoich produktów oraz o zadowolenie swoich Klientów. Potwierdzeniem wysokiej jakości są uzyskane certyfikaty dla systemów:

  • Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP
  • Wyroby medyczne - Zarządzanie jakością  EN-ISO 13485:2012 + AC: 2012

Wyrazem troski o najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest przyjęta Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawierające nasze cele i zobowiązania:

 

Celem firmy Aflofarm jest utrzymanie zadowolenia i zaufania naszych Klientów <link do Polityka.zip>.  Dlatego kładziemy duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.  Bierzemy pełną odpowiedzialność za spełnianie wymagań prawa polskiego, jak również sprawdzonych i powszechnie stosowanych światowych standardów  (ISO, GMP, EMEA). Potwierdzeniem tego są certyfikaty <link do Wszystkie.zip>, które co roku przyznawane są nam przez międzynarodowe jednostki.

Nad wspólnym sukcesem w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz w działaniach proekologicznych nieustannie pracują wszyscy pracownicy <link do ISO_9001.zip>.

Stale podnosimy kwalifikacje personelu, poprzez ciągłe szkolenia oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy.

Krytycznie podchodzimy do naszych zadań, w związku z czym wprowadziliśmy drobiazgowy system wewnętrznych kontroli (auditów) wyrobów i wydziałów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem.

Nieustannie doskonalimy współpracę z dostawcami i odbiorcami aby zapewnić najlepszy standard naszych produktów.

Aby rozwijać jakość i bezpieczeństwo produktów jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami krajowymi: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Epidemiologicznym, Państwową Inspekcją Pracy, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polską Izbą Przemysłu Farmaceutycznego oraz z międzynarodowymi: TUV Nord, International Society for Pharmaceutical Engineering.

Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z niezwykle restrykcyjnymi wymaganiami Prawa Farmaceutycznego, zaaprobowanymi przez Inspekcję Farmaceutyczną. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych, na światowej klasy urządzeniach, w kontrolowanych warunkach higienicznych, dbamy aby każde opakowanie spełniało rygorystyczne wymagania jakościowe.

Gwarantujemy, że każdy Wyrób Medyczny jest bezpieczny dla użytkownika <link do ISO_13485.zip>, każdy Suplement Diety zawiera tylko najwyższej jakości składniki <link do ISO_22000.zip>, a skuteczność każdego Produktu Leczniczego potwierdzona jest odpowiednimi badaniami <link do GMP.zip>.

Niebagatelne znaczenie ma dla nas i naszych pracowników bezpieczeństwo pracy. Nie mogliśmy zatem poprzestać na spełnieniu wymagań Prawa Pracy lecz wprowadziliśmy skuteczne i nowoczesne rozwiązania. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy <link do ISO_18000.zip> daje nam doskonałe narzędzia do lepszej analizy zagrożeń przy pracy oraz zapobieganiu wypadkom czy chorobom zawodowym. Nasze starania zostały uznane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który przyznał nam Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Nie pozostajemy obojętni wobec środowiska naturalnego. Dlatego w trosce o przyszłość naszą i naszego otoczenia przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązania w oparciu o światowej klasy System Zarządzania Środowiskiem <link do ISO_14001.zip>. Nieustanne monitorowanie oddziaływania Firmy na środowisko oraz racjonalna gospodarka surowcami i odpadami zapewnia optymalne funkcjonowanie Firmy w scenerii zmieniającego się ekosystemu.

Wszystkie te działania podejmujemy w trosce o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie Pracowników i firm współpracujących oraz zaspokojenie potrzeb naszych Klientów.