Odpowiedzialność społeczna

Drukuj

Aflofarm otwarty na innych

Aflofarm to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych. Nie pozostajemy obojętni wobec najbardziej potrzebujących i staramy się wspierać wszelkie społeczne inicjatywy, nie tylko charytatywne, ale również promujące edukację, kulturę fizyczną  i ochronę zdrowia.

W mijającym roku pomoc od Aflofarmu uzyskało wiele organizacji i instytucji.

Pragniemy być blisko ludzi nie tylko poprzez swoje preparaty, które są dostępne w każdej aptece, ale również poprzez działalność społeczną, nie tylko w formie darowizn.

Komitet Ochrony Praw Dziecka, którego celem jest społeczna służba, ochrona dziecka przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów przyznała Aflofarmowi tytuł: „Firma przyjazna dziecku”, w zamian za udział w licytacjach powierzchni reklamowych w prasie w 2010 roku, z których całkowity dochód jest przeznaczony na działalność organizacji. Jesteśmy dumni z faktu, że reklamując swoje produkty farmaceutyczne w magazynach i gazetach jednocześnie pomagamy dzieciom.