Logo Fundacji Aflofarm

Fundacja Aflofarm

W Aflofarmie chcemy dzielić się swoim sukcesem z naszym otoczeniem i osobami, które potrzebują naszej pomocy. Dlatego
w 2017 r. powołaliśmy do życia „Fundację Aflofarm”

Fundacja Aflofarm to organizacja, której głównym celem jest wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy
z zakresu farmacji i medycyny.

Poprzez działalność fundacji, chcemy wspierać także badania i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju nauki w tych dziedzinach

Oprócz głównego celu, fundacja będzie realizowała jeszcze cele poboczne, które
w dłuższej perspektywie przekładają się na jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie. Takimi celami są m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, promocji oświaty i sportu. Mamy nadzieję, że poprzez naszą działalność dołożymy kolejną cegiełkę do budowania ogólnego dobrobytu, a także kreowania zdrowych i właściwych postaw społecznych.

10 stycznia 2018 r. Fundacja Aflofarm rozpoczęła realizację swojej pierwszej kampanii społecznej Nie Spal się na Starcie. Głównym celem kampanii jest promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa. Organizatorem akcji jest Fundacja Aflofarm, a kampania swoim zasięgiem obejmie kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej kampanii www.niespalsienastarcie.pl

Obszary działania Fundacji

Promocja zdrowego stylu życia

Sport to zdrowie! Doskonale o tym wiemy. Dlatego wspieramy profilaktykę zdrowotną – m.in. poprzez wsparcie wydarzeń sportowych: biegów i wydarzeń sportowych realizowanych w szczytnym celu.

Walka z nikotynizmem

Walka z nikotynizmem jest jednym z podstawowych zadań Fundacji Aflofarm. Jesteśmy w nią zaangażowani osobiście – z prezesem spółki na czele. W walkę
z papierosami angażujemy się na wielu płaszczyznach – nie tylko poprzez lek uwalniający od nałogu nikotynowego (Desmoxan), ale również poprzez realizację ogólnopolskich kampanii społecznych, wsparcie placówek onkologicznych i wewnętrzne programy rzucania palenia dla pracowników Aflofarmu.

Wsparcie środowisk naukowych

Wspieramy badania i inicjatywy (konferencje, sympozja) podejmowane przez środowisko naukowe. Blisko współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi.

Wsparcie placówek medycznych

Wspieramy placówki medyczne poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
i modernizację wybranych oddziałów, co bezpośrednio przekłada się na pomoc dla pacjentów. Blisko współpracujemy z Pabianickim Centrum Medycznym
i szpitalem Centrum Zdrowia Matki Polki.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności