Certyfikaty

W Aflofarmie wszystkie nasze produkty lecznicze powstają w zgodzie ze standardami GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). Jest to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practices)
- dla wytwórni Aflofarm w Pabianicach, Ksawerowie i Rzgowie. Certyfikacja produktów leczniczych wydawana jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i potwierdza zgodność z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania

dla wytwórni w Pabianicach, Rzgowie i Ksawerowie. Certyfikacja wydana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdza zgodność warunków importu z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych

badanych produktów leczniczych z wymaganiami dobrej praktyki wytwarzania (certyfikat dla Rzgowa i Ksawerowa);

Pobierz plik

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania jest zaświadczeniem potwierdzającym zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Certyfikat wydawany jest wytwórcy/importerowi produktów leczniczych.

Pobierz plik

W tym: Regevagia, Entil oparzenia, Entil ukąszenia, Revaxil hydrożel, Calominal, Herbapect junior, Calominal duo, Herbapect junior bez cukru potwierdzające zgodność z Dyrektywą medyczną;

Pobierz plik

Dobra Praktyka Wytwarzania dla produktów kosmetycznych

Pobierz plik

Wyroby medyczne system zarządzania jakością

Pobierz plik

Dotyczy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Certyfikacja dla wytwórni w Pabianicach, Ksawerowie i Rzgowie.

Pobierz plik

Dobra Praktyka Produkcyjna w produkcji suplementów diety

Pobierz plik

W celu odnalezienia interesujących cię certyfikatów podaj nazwę preparatu w polu wyszukiwania znajdującym się powyżej.