Certyfikaty GMP

W Aflofarmie wszystkie nasze produkty powstają w zgodzie ze standardami certyfikatów GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). Jest to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Laboratorium Mikrobiologiczne

W Aflofarmie działa nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium mikrobiologiczne, w którym przeprowadzamy badania czystości mikrobiologicznej dla wszystkich naszych produktów.

Jak dbamy o najwyższą jakość?

Farmaceutyczna jakość

Elementem spajającym wszystkie nasze działania
i szeroki zakres kategorii produktowych jest farmaceutyczna jakość. Oznacza to, że wszystkie produkty Aflofarmu, łącznie z wyrobami medycznymi, kosmetykami i suplementami diety powstają w takich samych warunkach środowiska jak leki, a więc w najwyższych standardach jakości.

Wysokie standardy

Bierzemy pełną odpowiedzialność za spełnianie wymagań prawa polskiego, jak również sprawdzonych i powszechnie stosowanych światowych standardów (ISO, GMP). Potwierdzeniem tego są certyfikaty, które co roku przyznawane są nam przez międzynarodowe jednostki.

Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarantujemy, że każdy wyrób medyczny jest bezpieczny dla użytkownika, każdy suplement diety zawiera tylko najwyższej jakości składniki,
a skuteczność każdego produktu leczniczego jest potwierdzona odpowiednimi badaniami.

Bezpieczeństwo pracy

Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy daje nam doskonałe narzędzia do lepszej analizy zagrożeń przy pracy oraz zapobieganiu wypadkom czy chorobom zawodowym. Nasze starania zostały uznane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który przyznał nam Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Najwyższe standardy

Pion Zapewnienia Jakości sprawuje nadzór nad spełnieniem wymagań wdrożonych i funkcjonujących systemów jakości oraz ciągle je doskonali:

Dobra Praktyka Wytwarzania GMP

Certyfikaty GMP dla każdego miejsca wytwarzania wystawione przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Norma PN-EN ISO13485:2012

System zarządzania jakością wyrobów medycznych, Certyfikat Zarządzania
wg PN-EN ISO 13485:2012

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. posiada również wdrożone systemy:
  • na zgodność z normą PN-N 18001:2004
  • na zgodność z normami EN ISO 9001:2008
    i EN ISO 14001:2009
  • na zgodność z normą EN ISO 22000:2005
  • na zgodność z normą EN ISO 22716 : 2007

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych na zgodność z Ustawą z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne Dz.U.01.126.1381 z późn. zm., Dyrektywą 2010/84/EU, Rozporządzeniem (UE)
nr 1235/2010 oraz Rozporządzeniem Wykonawczym (UE) 520/2012. System Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodny z Rozporządzeniem MZ z 13 marca 2015.

Dbamy o środowisko

Nie pozostajemy obojętni wobec środowiska naturalnego. Dlatego w trosce o przyszłość naszą i naszego otoczenia wdrożyliśmy
i utrzymujemy System Zarządzania Środowiskiem. Nieustannie monitorujemy oddziaływanie firmy na środowisko dbając
o jak najmniejszy negatywny wpływ naszej działalności na otoczenie. Racjonalnie gospodarujemy surowcami i odpadami.

Aflofarm dba o wysoką jakość produktów
oraz o zadowolenie Klientów

Wyrazem troski o najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest przyjęta Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawierające nasze cele i zobowiązania:

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Udostępniamy również zbiór aktualnych Kart Charakterystyki
dla wybranych produktów.

Karty Charakterystyki
Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności