18 maja byliśmy na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom kierunku farmacja. Jako jedna z najprężniej działających firm farmaceutycznych w regionie dbamy o rozwój młodych ludzi, szczególnie w obszarach blisko związanych z profilem naszej działalności. Podczas piątkowego wydarzenia przyznaliśmy m.in. nagrody pieniężne najlepszym absolwentom.

Aflofarm co roku jest obecny na uroczystości wręczenia dyplomów. W tym roku jednak wyjątkowo zaangażowaliśmy się w to wydarzenie. 

Dla najlepszych studentów Wydziału firma przygotowała nagrody finansowe. Oprócz tego, każdy młody farmaceuta otrzymał tzw. "pakiet startowy", zawierający m.in. fartuch farmaceutyczny.

W imieniu Aflofarmu, nagrody dla najlepszych absolwentów wręczyła Dyrektor ds. Rozwoju, pani Hanna Wahl:

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać absolwentów w tym ważnym dniu. Ukończenie trudnych studiów farmaceutycznych z tak dobrym wynikiem wzbudza szacunek i podziw. Wiemy jednak, że nawet najlepsi potrzebują wsparcia na początku drogi zawodowej, czytamy w liście do absolwentów, przygotowanym przez firmę.