W dniu 11.02.2019 Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje o czasowym zakazie wprowadzania do obrotu i wstrzymaniu w obrocie na terenie całego kraju wszystkich produktów leczniczych zawierających substancję czynną chlorowodorek fenspirydu (Fenspiridi hydrochloridum), w tym:

  • Pulneo (Fenspiridi hydrochloridum) krople doustne, roztwór 15 ml i 30 ml;
  • Pulneo (Fenspiridi hydrochloridum) o smaku coli syrop 150 ml;
  • Pulneo (Fenspiridi hydrochloridum) syrop 150 ml.
Powyższe obowiązuje do czasu zakończenia procedury wyjaśniającej.