Fundacja Aflofarm przekazała analizator parametrów krytycznych na rzecz ICZMP w Łodzi. To kolejny gest wsparcia, kierowany do placówek szpitalnych w regionie.

Z myślą o ludzkich potrzebach

Fundacja Aflofarm, działająca na rzecz m.in. poprawy jakości systemu opieki zdrowotnej przy Aflofarm Farmacja Polska – liderze na rynku leków bez recepty – właśnie zrealizowała kolejną formę wsparcia. Tym razem, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” otrzymał analizator parametrów krytycznych. Ufundowany sprzęt podarowano z myślą o zwiększeniu pacjentom dostępności do szeregu specjalistycznych badań. Dzięki temu działaniu zapewniliśmy szpitalowi dodatkowy system do pomiarów m.in.: gazometrii, elektrolitów czy metabolitów. Zaawansowany pod względem technologicznym sprzęt medyczny usprawni funkcjonowanie kadry szpitalnej, co w konsekwencji doprowadzi także do podniesienia jakości obsługi samych pacjentów.

Od ponad trzydziestu lat funkcjonowania na rynku farmaceutycznym, Aflofarm zawsze stał i stać będzie po stronie zdrowia, a co za tym idzie po stronie tych, którzy potrzebują pomocy w leczeniu. Różnorodne inicjatywy z obszarów odpowiedzialności społecznej, profilaktyki zdrowotnej oraz właśnie wsparcia placówek medycznych zawsze stanowiły niezwykle ważny element filozofii naszej firmy. Przejawem takiego stanu rzeczy są więc prężnie działające przy Aflofarm Farmacja Polska organizacje – Fundacja Aflofarm oraz Fundacja „My Kochamy Pabianice” – które od lat wspierają placówki medyczne, w tym także i Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Świadomość, że nasza firma z powodzeniem podejmuje kolejne wyzwania pomocowe dodaje nam jeszcze więcej wiatru w żagle! Warto dzielić się swoim sukcesem z otoczeniem i osobami, które potrzebują wsparcia w drodze do zdrowia – podkreśla Jacek Furman, Prezes Aflofarm Farmacja Polska.

Podnosimy komfort leczenia

Ufundowanie analizatora parametrów krytycznych to nie jedyna akcja pomocowa, realizowana przy Aflofarm Farmacja Polska na rzecz Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Fundacja Aflofarm miała również okazję przekazania wysokospecjalistycznych łóżek, które dedykowane były rodzicom i opiekunom dzieci przebywających na oddziałach wspomnianej placówki. Fundując wygodne, rozkładane fotele-leżanki, lider na rynku OTC przyczynił się do poprawy komfortu szpitalnej codzienności, zmniejszając tym samym dystans dzielący małych pacjentów oraz wspierających ich opiekunów.

Ponadto, ICZMP w Łodzi otrzymał od Fundacji „My Kochamy Pabianice” nowoczesny aparat do sedacji wziewnej, z którego szpital ma możliwość korzystania w celu farmakologicznego ograniczenia świadomości pacjenta, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego kontaktu podczas zabiegu. Sedacja pozwala też na bezbolesne podanie znieczulenia nasiękowego, wzmacniając jego skuteczność, co okazuje się szczególnie istotne podczas przygotowania do zabiegu najmłodszych pacjentów. Zakup ten wpisuje się w szerszy kontekst funkcjonowania Fundacji „My Kochamy Pabianice”, która poza aktywnością na rzecz lokalnej społeczności miasta Pabianic, skupia się także na kwestii poprawy komfortu leczenia w regionie.