Dafurag, zawiesina Dafurag_zawiesina_packshot_WWW_2019-05

Dafurag, zawiesina

Postać farmaceutyczna Zawiesina. 140 ml

Postać farmaceutyczna Płyn. 140 ml

Kategoria Leki na receptę

Substancja czynna

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (Furazidinium) Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu prahydroksybenzoesan (E216), etanol.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Informacja dla pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zobacz, jak dbamy o jakość

Każdy nasz produkt przechodzi kontrolę bezpieczeństwa

Stosujemy najwyższe normy dotyczące kontroli jakości oraz procedury pozwalające zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich naszych produktów.

Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo